Серия AD PERSONAM

  Фабрика PETRACERS 
          
 


Avorio
500x1000 мм
500х500 мм

Декоры и специзделия 
 
 


Arabesque Bianco
stuoiato
500х1000 мм


Arabesque Madreperla
stuoiato
500х1000 мм


Arabesque Nero
stuoiato
500x1000 мм


Bandes Madreperla
stuoiato
500x1000 мм


Carre Nero stuoiato
500x500 мм


Carre Beige stuoiato
500х500 мм


Carre Bianco stuoiato
500х500 мм


Carre Madreperla stuoiato
500х500 мм


Compozicione Blason
con iniziali stuoiato
1500х2000 мм


Compozicione Blason
senzainiziali stuoiato
1500х2000 мм


Compozicione Corniche
stuoiato
1500х2000 мм


Compozicione Opium
stuoiato
500х2000 мм


Laurier Bandes
stuoiato
500х1000 мм


Petites Paonnes
Madreperla stuoiato
500х1000 мм


Pavimento Lineare
Bianco, Beige stuoiato
500х500 мм


Pavimento Angolare
Bianco, Beige stuoiato
500х500 мм


Rondelle stuoiato
500х500 мм


Battiscopa
120х500 мм


Capitello
55х500 мм


Spigolo Capitello
25х550 мм


Spigolo Battiscopa
25х120 мм